Profesjonalne wsparcie samorządu terytorialnego

Empiria Duo


Najistotniejszy element kontroli zarządczej

Kontrola zarządcza jest to system, którym należy objąć całokształt funkcjonowania danej organizacji. Najistotniejszym elementem kontroli zarządczej staje się system wyznaczania celów i zadań. Zgodnie bowiem z definicją ustawową kontrola zarządcza to wszystkie działania jednostki mające zapewnić realizację celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.

W kontroli zarządczej pod pojęciem „cel” należy rozumieć stan zamierzony, który należy osiągnąć w określonej perspektywie czasu.

Formułowane cele powinny być:

  • proste – zrozumienie celu nie powinno stanowić kłopotu, jego sformułowanie powinno być jednoznaczne i niepozostawiające miejsca na swobodną interpretację;
  • mierzalne – sformułowane w taki sposób, by można było liczbowo/ wartościowo wyrazić stopień jego realizacji, lub przynajmniej umożliwić jednoznaczną sprawdzalność jego realizacji;
  • osiągalne – cel powinien oscylować wokół spodziewanych pozytywnych wyników wykonania, a nie minimum zapewniającego pewność osiągania celu;
  • istotne – cel powinien stanowić ważny krok naprzód, a jednocześnie określoną wartość dla tego, kto będzie go realizował;
  • określone w czasie – powinny mieć określony termin realizacji.

Zgodnie z projektowanymi zmianami Ustawy o finansach publicznych cele jednostki identyfikowane przez kierownika powinny dotyczyć zadań statutowych (podstawowych).

W związku z powyższym cele nie powinny dotyczyć działalności wspomagającej, która jest w jednostkach realizowana m.in. w zakresie zamówień publicznych, rachunkowości, kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego, obsługi kadrowej i finansowej.

Cele jednostki powinny wynikać z obowiązujących przepisów prawa, średnio i długookresowych strategii lub innych dokumentów planistycznych.

Ponadto należy zwrócić uwagę na to, aby cele spełniały warunki istotności dla funkcjonowania danej jednostki. Istotność danego celu może opierać się na przesłankach utrzymania uzyskanego optymalnego wyniku lub dalszego rozwoju.

Close Menu

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.