Empiria Duo

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | spółka komandytowa

Zasady archiwizacji dokumentów

Organy państwowe oraz państwowe jednostki organizacyjne, organy jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządowe jednostki organizacyjne obowiązane są posiadać i stosować:

  1. instrukcję kancelaryjną;
  2. jednolity rzeczowy wykaz akt;
  3. instrukcję w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego (składnicy akt) zwane „przepisami kancelaryjnymi i archiwalnymi”.

Pojęcie państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2011 r. Nr 123, poz. 698, z późn. zm.) przedstawia się następująco:

  • państwowa jednostka organizacyjna- jednostka organizacyjna stanowiąca własność Skarbu Państwa w 100%, państwowa osoba prawna;

  • samorządowa jednostka organizacyjna– jednostka organizacyjna stanowiąca własność jednostek samorządu terytorialnego w 100%, samorządowa osoba prawna;

  • państwowo-samorządowa jednostka organizacyjna– jednostka organizacyjna stanowiąca po części własność państwową, a po części samorządu terytorialnego;
Close Menu

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.