Empiria Duo

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | spółka komandytowa


kontrola zarządcza

Usługa wdrożenia systemu kontroli zarządczej skierowana jest do jednostek publicznych, które chcą:

 • Stworzyć spójny i efektywny system kontroli zarządczej
 • Podejmować działania zgodnie z przepisami prawa
 • Realizować cele i zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy

Opracowana dokumentacja z zakresu kontroli zarządczej jest adekwatna do specyfiki jednostki oraz indywidualnie opracowana zgodnie z wynikającymi potrzebami. W ramach nawiązanej współpracy klient otrzymuje gotowe do wdrożenia procedury, instrukcje, regulaminy nie wymagające dodatkowego nakładu pracy.

Stworzone procedury są jasne i zrozumiałe dla każdego odbiorcy.

Opracowujemy m.in. następujące dokumenty:

 • Dokumentacja planistyczno-sprawozdawcza
  ◦ Zasady i tryb wyznaczania celów jednostki, określenia mierników ich realizacji oraz zasad monitorowania ich osiągnięcia
  ◦ Procedura zarządzania ryzykiem
  ◦ Roczny plan działalności:
       • wskazanie konkretnych celów przyjętych na dany rok
       • wyznaczenie mierzalnych wskaźników
       • oszacowanie ryzyka dla poszczególnych celów
  ◦ Sprawozdanie z wykonania planu działalności
  ◦ Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok poprzedni
 • Regulamin funkcjonowania Kontroli Zarządczej
 • Procedura samooceny w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej
 • Regulamin pracy
 • Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych
 • Regulamin organizacyjny
 • Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 • Zasady dysponowania środkami publicznymi wraz z: Procedurą wydatkowania środków publicznych o wartości do 30 000 euro netto oraz Regulamin przeprowadzania zamówień publicznych o wartości powyżej 30 000 euro netto
 • Regulamin kontroli wewnętrznej (opracowanie harmonogram kontroli w jednostce)
 • Kodeks etyki pracowników jednostki wraz z procedurą przeglądu wewnętrznego, zewnętrznego i stałego monitoringu Kodeksu etyki oraz Procedura postępowania w razie naruszenia zasad kodeksu etyki pracowników
 • Procedura ponownego udostępnienia informacji sektora publicznego w trybie wnioskowym
 • Regulamin oceny pracy pracowników samorządowych
 • Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym kierownicze stanowiska urzędnicze
 • Regulamin określający szczegółowy sposób przeprowadzania służby przygotowawczej oraz egzaminu kończącego tę służbę
Close Menu

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.