Empiria Duo

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | spółka komandytowa

Kontrola zarządcza

  • opracowanie odpowiednio regulaminów kontroli zarządczej, procedur, planów, sprawozdań, oświadczeń, niezbędnych do zapewnienia sprawnej oraz efektywnej pracy jednostki,

  • świadczenie konsultacji.

Zasady archiwizacji dokumentów 

  • opracowanie dokumentacji archiwalnej,

  • szkolenia,

  • świadczenie konsultacji.

Strategia rozwiązywania problemów społecznych

  • opracowanie dokumentacji zawierającej częś

  • analityczną, postulatywną oraz wykonawczą niezbędną do stworzenia długotrwałego i spójnego planu działań zmierzającego do łagodzenia istniejących napięć, zapobiegania powstawaniu nowych oraz przeciwdziałania pogłębianiu lub pojawianiu się przejawów zróżnicowania społecznego,

  • świadczenie konsultacji.

Programy pomocowe dotyczące rozwiązywania problemów społecznych

  • opracowanie dokumentacji określającej przede wszystkim zasady, warunki, formy oraz podstawy prawne organizowania konkretnego wsparcia w celu rozwiązania problemu społecznego występującego na danym obszarze,

  • świadczenie konsultacji.

Close Menu