Aktualności

Jak badać pracownika na obecność alkoholu ?

Zgodnie z nowelizacją Ustawy – o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, w celu zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracowników lub innych osób lub ochrony mienia, pracodawca będzie mógł wprowadzić kontrolę trzeźwości pracowników!

 

Kontrola trzeźwości może odbywać się przed rozpoczęciem pracy, w trakcie trwania pracy oraz po zakończeniu pracy oraz w wyniku zauważonych objawów świadczących o stanie nietrzeźwości lub odurzenia środkami mającymi działanie podobne do alkoholu. Pracodawca kontrolę trzeźwości może przeprowadzać jednokrotnie lub wielokrotnie w danym dniu, w zależności od potrzeb i okoliczności. To pracodawca decyduje o częstotliwości, liczbie kontroli, liczbie osób oraz o konkretnych osobach poddanych w danym dniu kontroli. Należy pamiętać, że każdą przeprowadzoną kontrolę dokonuje się z zachowaniem godności, dóbr osobistych pracownika oraz z zapewnieniem ochrony jego danych osobowych.
 
Pracodawca, oprócz kontroli trzeźwości pracownika będzie mógł także przeprowadzać badanie na obecność w organizmie innych, działających podobnie do alkoholu środków odurzających.  Środkami działającymi podobnie do alkoholu są:
 • opioidy;
 • amfetamina i jej analogi;
 • kokaina;
 • tetrahydrokanabinole;
 • benzodiazepiny.

 

O wprowadzeniu kontroli trzeźwości pracodawca zobowiązany jest poinformować pracowników (w sposób przyjęty u danego pracodawcy) nie później niż 2 tygodnie przed rozpoczęciem jej przeprowadzania.

 

Zgodnie z nowelizacją kodeksu pracy w regulaminie pracy należy również ustalić:

 • fakt wprowadzenia kontroli trzeźwości
 • grupę lub grupy pracowników objętych kontrolą
 • sposób przeprowadzania kontroli trzeźwości
  • rodzaj wykorzystywane sprzętu (np. alkomaty elektrochemiczne)
  • czas i częstotliwość jej przeprowadzania (przed, po, w trakcie pracy)

 

W związku z powyższym OFERUJEMY Państwu aktualizację REGULAMINU PRACY, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W związku z możliwością kontroli trzeźwości pracowników, nasz regulamin dodatkowo zawiera:

 • Wzór protokołu kontroli trzeźwości
 • Kwestia ochrony danych – cel przetwarzania, okres retencji, zakres danych,

 

W ramach umowy oferujemy również SUPLEMENT dotyczący Kwestii badania na obecność „środka działającego podobnie do alkoholu”.

 

Skontaktuj się z nami i dowiedz się więcej !
☎️ 32 471 90 02
📧  biuro@empiriaduo.pl
Please follow and like us:
Pin Share
RSS
EMAIL