Ed

Empiria Duo

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | spółka komandytowa

Oferta Naszej Firmy

Ochrona danych osobowych

Kompleksowe rozwiązania w zakresie Ochrony Danych Osobowych. Tworzenie i weryfikacja dokumentacji, szkolenia w zakresie bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych, audyty zgodności, pełnienie funkcji zewnętrznego Inspektora Ochrony Danych oraz wsparcie merytoryczne Inspektora Ochrony Danych, konsultacje.

Kontrola zarządcza

Kontrola zarządcza to działania organizacyjno – zarządcze mające na celu poprawę funkcjonowania jednostki jak i zwiększenie efektywności jej funkcjonowania, poprzez wyeliminowanie nieprawidłowości wynikających z nienależytej analizy sposobu funkcjonowania poszczególnych obszarów działania, jak i eliminacji występujących w nich czynników ryzyka.

Szkolenia

Szkolenia z zakresu Ochrony Danych Osobowych oraz Kontroli Zarządcze.

-Szkolenie z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych adresowane jest do osób chcących nabyć wiedzę na temat najważniejszych zmian w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych.

- Szkolenie z zakresu Kontroli Zarządczej kierowane jest do kadry kierowniczej jednostek sektora finansów publicznych, aby mogła stworzyć sprawny, prosty i zarazem efektywny system kontroli zarządczej.

Audyty

Przeprowadzenie audytu zgodności przetwarzania danych osobowych z uwzględnieniem przepisów o ochronie danych osobowych. Analiza stanu faktycznego w celu określenia, czy procesy przetwarzania danych osobowych przebiegają zgodnie z przepisami prawa i procedurami, a mechanizmy kontroli zapobiegają występowaniu nieprawidłowości. Sporządzenie raportu zawierającego analizę stanu faktycznego wraz z rekomendacjami.

Misja Firmy Empiria Duo

Firma EMPIRIA DUO od początku swojego istnienia, jako swój główny cel postawiła kompleksowe wspieranie przedsiębiorstw oraz jednostek samorządowych w zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa.

Mając na uwadze przede wszystkim zadowolenie naszych klientów nasz wysoko wykwalifikowany zespół specjalistów każdorazowo dostosowuje się do każdej potrzeby zleceniodawcy.

Dążymy do tego aby oferowana usługa była wykonana w możliwie jak najszybszym czasie, cechuje nas profesjonalizm, solidność oraz dokładność.

Nasz Zespół

Ambitny, pełen zapału i chęci rozwoju zespół wykwalifikowanych specjalistów dostosowuje się do każdej potrzeby zleceniodawcy. Jesteśmy w swoim działaniu ukierunkowani na precyzję oraz rzetelność. Naszym głównym celem jest kompleksowe wspieranie przedsiębiorstw oraz jednostek samorządowych w zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa. Siłą napędową realizowanych projektów jest nie tylko wieloletnie doświadczenie, ale i satysfakcja klienta.

Cezary Stanek

 • praktyk i szkoleniowiec z pasją,
 • absolwent Podyplomowych Studiów Ochrony Danych Osobowych Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego,
 • absolwent Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji na kierunku Administracja Samorządowa,
 • administrator bezpieczeństwa informacji,
  wieloletni trener, audytor oraz wykładowca,
 • audytor wewnętrzny systemów zarządzania bezpieczeństwem,
 • praktyk w zakresie identyfikacji i szacowania poziomu zagrożeń oraz podejmowania działań profilaktycznych,
 • główny specjalista bezpieczeństwa i higieny pracy,

Jakub Kowalski

 • technik informatyk, doświadczony w zakresie bezpieczeństwa systemów informatycznych,
 • certyfikowany administrator systemów Microsoft i NOVELL,
 • praktyk wdrażania systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji,
 • doświadczony administrator bezpieczeństwa informacji oraz administrator systemów informatycznych,
 • inspektor bezpieczeństwa i higieny pracy,

…oraz pozostali specjaliści z zakresu ochrony danych osobowych, kontroli zarządczej, archiwistki i BHP:

Kontakt

Aleja Józefa Piłsudskiego 10a
44-335 Jastrzębie – Zdrój

(32) 47 19 002
728 295 434

doradztwo@ochrona-danych.org

Close Menu