Empiria Duo

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | spółka komandytowa

Oferta

Firma EMPIRIA DUO od początku swojego istnienia, jako swój główny cel postawiła kompleksowe wspieranie przedsiębiorstw oraz jednostek samorządowych w zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa. 

W pełnej ofercie naszej firmy znajdą Państwo:

  • Wdrożenie systemu kontroli zarządczej – aktualizacja lub stworzenie od podstaw dokumentacji z zakresu kontroli zarządczej m.in. Regulamin Pracy, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych;
  • Kompleksowe rozwiązania w zakresie ochrony danych osobowych – tworzenie dokumentacji, szkolenia w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, audyty zgodności, pełnienie funkcji zewnętrznego IOD, konsultacje;
  • Zasady archiwizacji dokumentów – tworzenie dokumentacji archiwalnej, konsultacje;
  • Bezpieczeństwo i Higiena Pracy – przeprowadzanie oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy, szkolenia;
  • Aktualizacja statutu jednostki oświatowej z uwzględnieniem techniki prawodawczej lub stworzenie projektu statutu,  stworzenie jednolitego tekstu statutu, opracowanie projektu uchwały dla Rady Szkoły (Pedagogicznej) w sprawie zmian w statucie, konsultacje.
Close Menu