Oferta

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy to dziedzina zajmująca się określaniem odpowiednich warunków pracy. Poprzez bezpieczeństwo i higienę pracy należy rozumieć zarówno ochronę życia i zdrowia pracownika, jak i zapewnienie mu ergonomicznych warunków w miejscu wykonywania pracy.

 

W ramach współpracy w zakresie BHP nasza firma zajmuje się:

  • szkoleniami w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, w tym szkoleniami e-learningowymi:
    • Szkolenie okresowe BHP pracodawców i innych osób kierujących pracownikami ( demo )
    • Szkolenie okresowe bhp pracowników administracyjno-biurowych ( demo )
  • przeprowadzanie oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy.
 
Dzięki atrakcyjnej formie szkolenia e-learningowego, każdy uczestnik zdobędzie praktyczną wiedzę oraz imienny certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia.
RSS
EMAIL