Oferta

Procedura awansu zawodowego nauczycieli

W roku szkolnym 2022/2023 mamy do czynienia z reformą systemu awansu zawodowego nauczycieli oraz ich oceną pracy. W związku z tym przygotowaliśmy dla Państwa pakiet dokumentacji, która usystematyzuje tematykę uzyskiwania awansu zawodowego, głównie w okresie przejściowym. 

Oferta stworzenia Procedury uzyskiwania awansu zawodowego przez nauczycieli skierowana jest do:

 • Przedszkoli,
 • Szkół podstawowych,
 • Szkół ponadpodstawowych: Liceum, Technikum, Branżowa Szkoła I Stopnia, 
 • Poradni psychologiczno-pedagogicznej.

 

Procedura awansu zawodowego zawiera:

 • zarządzenie wprowadzające procedurę,
 • harmonogram działań,
  • etapy uzyskiwania przez nauczycieli początkujących awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego
  • etapy uzyskiwania przez nauczycieli mianowanych awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego
 • przygotowanie do zawodu nauczyciela,
  • mentor – zadania i obowiązki,
  • wymagania do awansu,
  • negatywna opinia komisji,
 • nauczyciel mianowany,
  • wymagania do awansu,
  • postępowania kwalifikacyjne w sprawie nadania stopni awansu,
 • okres przejściowy.

 

Dodatkowo:

 • Załącznik nr 1 – Informacja o powierzeniu funkcji mentora;
 • Załącznik nr 2 – Wzór odwołania od decyzji administracyjnej;
 • Materiały szkoleniowe:
  • Mentor – zadania i obowiązki,
  • Wdrażanie nowego systemu awansu zawodowego nauczycieli – w świetle przepisów przejściowych
RSS
EMAIL