Aktualności

Ocena własnej kontroli zarządczej jako kluczowy element skutecznego zarządzania.

27.10.2023 r.

Kontrola zarządcza to proces monitorowania, oceniania i dostosowywania działań organizacji w celu osiągnięcia jej celów. Jest to kluczowy element zarządzania, ponieważ pozwala zapewnić, że jednostka działa zgodnie z założeniami strategii i planów działania. Jednak samo wprowadzenie systemu kontroli zarządczej nie wystarczy. Jednostki muszą regularnie oceniać, czy kontrola jest skuteczna i przyczynia się do osiągania celów.

Ocena własnej kontroli zarządczej to proces, w którym jednostka analizuje swoje mechanizmy kontroli i identyfikuje obszary do poprawy. Jest to istotne, ponieważ pozwala uniknąć sytuacji, w której kontrola staje się biurokratycznym obciążeniem, a nie narzędziem do osiągania celów. Kluczowym celem oceny jest zrozumienie, czy kontrola jest dostosowana do aktualnych warunków środowiskowych, prawnych, czy jest skuteczna, czy efektywna.

Warto podkreślić, że ocena własnej kontroli zarządczej nie jest jednorazowym procesem. Powinna być ona cykliczna i elastyczna, by dostosować kontrolę do zmieniających się warunków. Samoocena to proces, który pozwala nam spojrzeć głębiej na nasze działania, cele i strategie. To okazja do zastanowienia się, czy osiągamy zamierzone wyniki, czy też możemy jeszcze bardziej doskonalić naszą kontrolę nad procesami zarządczymi.

 
Kluczowym pytaniem jest: czy nasza kontrola zarządcza jest odpowiednio dostosowana do zmieniających się warunków rynkowych i strategicznych celów jednostki ? Czy nasze narzędzia i wskaźniki są aktualne i efektywne ? Czy mamy odpowiednią transparentność w zakresie działalności jednostki ❔
 
Dobre zarządzanie to nie tylko kontrola wyników, ale także zdolność do przewidywania przyszłych wyzwań i dostosowywania się do nich. Dlatego warto regularnie przeprowadzać samoocenę kontroli zarządczej i podejmować działania naprawcze tam, gdzie jest to konieczne.
 
Współpraca z zespołem, analiza danych i ciągłe doskonalenie to klucz do skutecznej kontroli zarządczej. Dlatego zachęcamy Was do refleksji nad tym tematem.
Please follow and like us:
Pin Share

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.