Aktualności

Wyznaczanie Celów w Kontroli Zarządczej - Klucz do Skutecznego Zarządzania

27.10.2023 r.

Wyznaczanie celów w ramach kontroli zarządczej to kluczowy element skutecznego zarządzania organizacją. Cele są punktami odniesienia, które pomagają określić, gdzie jednostka chce być w przyszłości i jakie kroki należy podjąć, aby osiągnąć te cele.
 
Dlaczego cele są ważne w kontroli zarządczej ?
Cele są niczym kompas, który wskazuje kierunek, w jakim jednostka powinna zmierzać.
 
Jak wyznaczać cele w kontroli zarządczej ?
Proces wyznaczania celów może być skomplikowany, ale istnieją pewne kroki, które pomogą go uporządkować:
  • Określenie misji i wizji: Zanim wyznaczysz cele, zrozum, jaka jest misja twojej jednostki i jaka jest jej długoterminowa wizja. Cele powinny być zgodne z tymi fundamentalnymi elementami.
  • SMART cele: Cele powinny być konkretne, mierzalne, osiągalne, istotne i określone w czasie (SMART). To oznacza, że powinny być jasno sformułowane i możliwe do oceny.
  • Zrozumienie otoczenia: Rozważ, jakie czynniki zewnętrzne mogą wpłynąć na osiągnięcie celów organizacji. To pozwoli uwzględnić czynniki ryzyka i określić realistyczne cele.
  • Konsultacje z otoczeniem: Zaangażuj pracowników, klientów, uczniów, rodziców, w proces wyznaczania celów. Ich perspektywa może pomóc w określeniu ważnych priorytetów.
  • Monitorowanie i dostosowanie: Warto regularnie monitorować postępy w osiąganiu celów i dostosowywać je w razie potrzeby. To pozwoli na utrzymanie elastyczności i dostosowanie się do zmieniających się warunków.
 
Wyznaczanie celów w ramach kontroli zarządczej to fundamentalny krok w kierowaniu jednostką ku sukcesowi. Cele stanowią mapę drogową, która pomaga w osiągnięciu celów strategicznych.
 
Dlatego warto poświęcić czas i uwagę na ich właściwe określenie i realizację.
Please follow and like us:
Pin Share

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.