Aktualności

Zarządzanie Ryzykiem w Kontroli Zarządczej - Klucz do Sukcesu!

27.10.2023 r.

Kontrola zarządcza to nie tylko analiza wyników i monitorowanie wskaźników, to także strategia, która pozwala jednostkom działać skuteczniej i bezpieczniej. A zarządzanie ryzykiem to integralna część tej strategii! 
 
Dlaczego warto się tym zainteresować? Oto kilka kluczowych powodów:
  • Ochrona przed nieoczekiwanymi zdarzeniami: Ryzyko jest nieuniknione, ale możemy je minimalizować. Poprzez identyfikację, ocenę i zarządzanie ryzykiem, możemy uniknąć potencjalnych katastrof.
  • Wykorzystanie szans: Zarządzanie ryzykiem nie chodzi tylko o unikanie problemów. To także wykorzystywanie szans, które się pojawiają. Warto być gotowym, aby reagować na zmiany.
  • Zwiększenie zaufania organu prowadzącego i nadzorującego, pracowników, klientów, innych jednostek: Przejrzyste i skuteczne zarządzanie ryzykiem zwiększa zaufanie.
  • Poprawa wydajności: Kiedy ryzyko jest kontrolowane, procesy w jednostce stają się bardziej efektywne, co przekłada się na lepsze wyniki finansowe.
  • Zgodność z przepisami: W wielu powiatach/miastach/gminach istnieją zalecenia dotyczące zarządzania ryzykiem. Dbanie o zgodność z nimi może uchronić Kierownika jednostki przed nieprzyjemnościami.
 
Pamiętajmy, że zarządzanie ryzykiem to proces ciągły. Wymaga regularnej oceny, aktualizacji strategii i współpracy między różnymi działami jednostki.
 
Dlatego zachęcamy wszystkich Kierowników jednostek i menedżerów do zastanowienia się, jakie ryzyka są związane z Waszą działalnością i jakie kroki można podjąć, aby je zminimalizować. Dzięki temu możemy osiągnąć długoterminowy sukces.
Please follow and like us:
Pin Share

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.